28 lutego 2013

Groźny wrak

Ostrożeń lancetowaty, oścień, oset, ostrożeń, ostrzeń, sierpak, rogowicz z rodziny astrowatych.
Suche koszyczki kwiatowe -wygląd  w lutym
Kolczasta łodyga ostrożnia lancetowatego nadal wygląda groźnie (luty)
Ostrożeń lancetowaty - łodyga uzbrojona w groźne kolce może osiągnąć długość do 1,5 m wysokości
Suchy liść ostrożnia lancetowatego przypomina mi łapę strasznego smoka  :-)
Ostrożeń lancetowaty - suchy koszyczek kwiatowy. Zewnętrzne listki okrywy są kolczaste 

Roślina, którą fotografowałam była sporym krzaczastym okazem, który pomimo swej martwoty, nadal wyglądał groźnie. Informacje zebrałam w dwóch źródeł - Wikipedii i eduteki. Przypuszczam, że jest to ostrożeń lancetowaty.

------------------------------

Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare (Savi.) Ten.) - gatunek wieloletniej rośliny zielnej należący do rodziny astrowatych. Inne nazwy ludowe: oścień, oset, ostrożeń, ostrzeń, sierpak, rogowicz.

Preferuje brzegi lasów, zarośli, oraz pastwiska aż po regiel dolny. Rośnie na miejscach przejściowo pozbawionych roślinności, na przydrożach, wysypiskach, w miejscach słonecznych.
W Polsce kwitnie w okresie od lipca do sierpnia, a nawet października. Zapylany przez owady. We florze Polski, gatunek ten ma niepewny status, uważa się także, że może być to gatunek inwazyjny.

Łodyga  - prosto wzniesiona, zwykle gałęzista, kolczasta, słabo ulistniona. Osiąga od 0,6 do 1,5 m wysokości.  Skutkiem zbiegających liści kolczasto oskrzydlona, kędzierzawo-wełnisto owłosiona.

Liście   -  pierzastodzielne zbiegające po pędzie, mające odcinki jajowate lub lancetowate, częściowo podzielone na kilka łatek. Spodem rzadko owłosione, na szczycie silnie kolczaste, klujące.
Liście skrętoległe, w zarysie wąskojajowate, z wierzchu kolczasto owłosione, spodem rozmaicie biało wełniste. Liście odziomkowe głęboko pierzasto klapowane z odcinkami pojedynczymi lub dwudzielnie kolczasto ząbkowanymi. Liście łodygowe całkowicie lub częściowo aż do najbliższego liścia zbiegające po łodydze, pierzasto klapowane, z odcinkami pojedynczymi lub trójdzielnymi, zakończonymi żółtym kolcem.

Kwiaty   -  rurkowe, koloru purpurowego, w koszyczkach zebranych w gronach. Zewnętrzne listki okrywy są kolczaste. Koszyczki na szczytach gałęzi pojedyncze, długości do około 5 centymetrów. Poszczególne koszyczki u nasady z kulistą okrywą z wąskich, listków odgiętych na zewnątrz, zakończonych na szczycie brunatnym względnie żółtym kolcem. Kwiaty wykształcone jednakowo, rurkowate, pięciodziałkowe, mniej więcej do 3 cm długości, jasno purpurowe. Zalążnia dolna, w porze owocowania do 4 mm długości, u góry z puchem lotnym z białych pierzastych włosków.

Zmienność  - Tworzy mieszańce wspólnie z ostrożniem warzywnym.

Uwagi ogólne: Ostrożeń jest to rodzaj składający się z około 120 gatunków, występujących w Europie Środkowej, obszarze śródziemnomorskim i w południowej Rosji. Obok ostowatej postaci szczególnie charakterystyczne są pierzaste włoski puchu lotnego, odróżniające ten rodzaj od blisko spokrewnionego rodzaju Carduus.Okrywa (łac. involucrum, perianthium, ang. involucre, perianth) – skupienie podsadek, przysadek, czasami także podkwiatków, które okrywają niektóre rodzaje kwiatostanów u roślin. Często występują w rodzinie astrowatych (Asteraceae) okrywając koszyczek, poza tym także np. w rodzinach szczeciowatych (Dipsacaceae) i selerowatych (Apiaceae).
Okrywa może być jedno- lub dwuwarstwowa, przy czym łuski wewnętrznej warstwy okrywy, tzw. (plewinki) są często inaczej zbudowane, niż łuski warstwy zewnętrznej. Po przekwitnięciu kwiatów okrywa kwiatostanu przekształca się zwykle w okrywę owocostanu.
U niektórych gatunków listki okrywy mają haczykowate zakończenia umożliwiające zaczepianie się do sierści zwierząt i rozsiewanie diaspor (zoochoria), jak np. u łopianu. U innych, jak np. u ostów stwardniałe łuski okrywy pełnią funkcję obronną, podobną jak kolce i ciernie.
Niektóre owoce rozsiewane przez wodę (hydrochoria) posiadają na okrywie specjalne włoski lub łuski (tzw. miotacze deszczowe), które umożliwiają otwarcie się podczas deszczu owocostanu i wyrzucenie diaspor.

ostrożeń lancetowaty, okrywa, kolczasta łodyga, astrowate, owadopylne, kolczaste liście, koszyczek kwiatowy, rurkowate kwiaty, kolczasty, warzywny


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz