5 listopada 2014

Kwiaty dla Nieobecnych


W Dniu Zmarłych pogoda była tak piękna, że wyruszając na cmentarze zdecydowałam zabrać ze sobą aparat. Jakimi kwiatami stroimy groby naszych bliskich? To pytanie zrodziło się w chwili, gdy zaczęłam uważniej przyglądać się mijanym grobowcom. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że wiele spośród barwnych i okazałych wiązanek składało się z kwiatów... sztucznych. Widzę, że ta "gałąź" kwiaciarstwa rozwija się znakomicie - niektóre kwiaty trzeba dotknąć, by przekonać się o ich nieprawdziwości. Dla mnie, choćby były najpiękniejsze i najmisterniej wykonane - nigdy nie zastąpią oryginałów. 
Oczywiście, fotowałam dość dyskretnie i tylko w kilku miejscach, raptem przez kilkanaście minut, ale udało mi się zebrać całkiem sporą kolekcję zdjęć. Statystyka wskazała jednak na przewagę kwiatów sztucznych - niejednokrotnie musiałam ominąć kilka grobów pod rząd, by dotrzeć do udekorowanego naturalnymi kwiatami. Najwięcej było rozmaitych złocieni i/lub chryzantem, zatem opis botaniczny tych ostatnich dzisiaj przedstawię (właśnie zdałam sobie sprawę, że oba rodzaje roślin są albo mylone, albo to ja nie zwracałam uwagi na ich nazwę). Poza tym groby zdobione były pięknymi wrzosami, hortensjami, różami, gałązkami irgi, berberysu i świerku, znalazłam też efektowną kapuścianą różę.
Niezależnie od upodobań do kwiatów żywych czy ich imitacji - zdobienie nimi grobów od niepamiętnych czasów jest wyrazem czci dla zmarłych.

Zielona odmiana złocienia wielkokwiatowego (Chrysanthemum ×morifolium Ramat)
Różowa odmiana złocienia wielkokwiatowego (Chrysanthemum ×morifolium Ramat)
Biała odmiana złocienia wielkokwiatowego (Chrysanthemum ×morifolium Ramat)
Chryzantemy różowe
Chryzantemy czerwone
Chryzantemy czy złocienie? Sama się już gubię...
Chrysanthemum x grandiflorum
Zielona odmiana złocienia wielkokwiatowego (Chrysanthemum ×morifolium Ramat)
Chyba jednak to też są złocienie. Co z tego, jeśli i tak wszyscy mówią na nie chryzantemy?   :-)
Chryzantemy czerwone
Różowa odmiana złocienia wielkokwiatowego (Chrysanthemum ×morifolium Ramat)
Popularna nazwa złocieni to dąbki. Dla mnie jest dość oczywista - ze względu na kształt liści. Do tej pory słyszałam jednak, że nazwą dąbki określano chryzantemy... Zdaje się jednak, że nawet biolodzy mają problem czy należy wyróżniać odrębnie rodzaje chryzantema i złocień.
Wrzos zwyczajny
Nie jestem pewna czy to też wrzos zwyczajny. Może jest to Daboecia cantabrica?
Na tym zdjęciu może trochę lepiej widać kwiaty. Moim zdaniem wyglądają inaczej niż u wrzosu. Jeśli jest to dabecja kantabryjska (Daboecia cantabrica) to i tak należy do rodziny wrzosowatych. Wyglądała bardzo efektownie
Wrzos zwyczajny
Głównym walorem dekoracyjnym kapusty ozdobnej (Brassica oleracea) są fryzowane liście o pięknych barwach. Te "kapuściane róże" wyglądają zachwycająco - płatki mogą być w kolorze od biało-różowego poprzez zielony do fioletowego.
Hortensja
Kapuściana róża (Brassica oleracea var. acephalasą) o fioletowym zabarwieniu korony i niespotykanym zielonym odcieniu na brzegach niżej położonych liści.
Hortensja - nawet ususzona wygląda dekoracyjnie.


--------------------------------


Chryzantema (Dendranthema Des Moul) - rodzaj bylin lub półkrzewów należący do rodziny astrowatych (Asteraceae). Problematyczne jest rozdzielanie tego rodzaju od złocieni (Chrysanthemum). Taki podział uznają autorzy krytycznej listy roślin naczyniowych Polski, podczas gdy w innych ujęciach rodzaj ten nie jest wyróżniany i należące tu gatunki zaliczane są do złocieni (Chrysanthemum). Nazwa chryzantema pochodzi od greckiego słowa chryzos (złoto).

Uwaga! Ponieważ w źródłach, z których zaczerpnęłam niżej zamieszczone informacje nie znajduję wyraźnego rozróżnienia chryzantemy od złocienia, wydaje mi się, że obie nazwy stosowane są zamiennie: chryzantema i Chrysanthemum (oznaczająca rodzaj złocień).

pokrój: wzniesiony
kolor kwiatów:  białe, żółte, różowe, czerwone
kwiatostan:  koszyczek kwiatowy
gleba:  próchniczna, żyzna
odczyn gleby:  zasadowa
stanowisko: słońce
zastosowanie: bukiety, kwiat cięty, ogrody przydomowe, pojemniki, rabaty

Skąd pochodzą chryzantemy?
Pierwsza pisemna wzmianka o chryzantemach pochodzi z Chin około 2500 lat temu. W Europie chryzantemy pojawiły się stosunkowo niedawno (około 300 lat temu). Od początku traktowano je jako rośliny ozdobne - uprawiane ze względu na piękne kwiaty oraz na termin kwitnienia (późna jesień).

Gatunki i odmiany chryzantemy
Rodzaj chryzantema (Chrysanthemum) należy do rodziny astrowatych (Asteraceae) i liczy około 50 gatunków występujących głównie na terenach Chin, Korei, Japonii i Mongolii. Wyhodowano wiele odmian różniących się kolorem, kształtem i rozmiarem chryzantem - od maleńkich form kulistych poprzez gwiaździste koszyczki po okazałe, olbrzymie pojedyncze kwiaty.
W ogrodnictwie największe znaczenie ma chryzantema wielkokwiatowa (Chrysanthemum × grandiflorum). Zalicza się do niej zarówno  chryzantemy rabatowe (mrozoodporne lub częściowo odporne na mróz odmiany nadające się do uprawy w gruncie), chryzantemy doniczkowe, jak i chryzantemy uprawiane na kwiat cięty (w większości wymagające uprawy w szklarniach).

Dlaczego chryzantemy kwitną jesienią?
Chryzantemy są roślinami dnia krótkiego. Jesienią dni stają się coraz krótsze, w wyniku zmiany warunków świetlnych chryzantemy przestawiają się ze wzrostu wegetatywnego na generatywny - tzn. zamiast rosnąć zaczynają kwitnąć. Okres zawiązywania pąków kwiatowych jest różny w zależności od odmiany - waha się od siedmiu do dwunastu tygodni.Omówienie chryzantem pod kątem przydatności na dekoracje grobów

Na rynku dostępny jest szeroki wybór chryzantem różnych wielkości, odmian i kolorów. Dzielą się na drobno-, średnio- i wielkokwiatowe. Każde z nich inaczej znoszą warunki atmosferyczne, a także inaczej prezentują się na nagrobku.
Kwiaty drobno- i średniokwiatowe formują się w okazałe kule i są z reguły bardziej odporne na mróz niż wielkokwiatowe, gdyż w ich płatkach jest mniej wody. Atutem chryzantem wielkokwiatowych są piękne duże pąki, jednak są to kwiaty bardzo delikatne i przy dużym wietrze łatwo mogą się wywrócić i połamać. Dodatkowo nie zajmują dużo miejsca na nagrobku, w przeciwieństwie do wielkich niekiedy doniczek drobno- i średniokwiatowych.
Przed zakupem warto zwrócić uwagę czy roślina jest podlana i czy jej liście mają żywy, zielony kolor.

Nie ma chry­zan­te­m cał­ko­wi­cie mrozood­por­nych, jednak mniej­sze pąki le­piej zno­szą ni­skie tem­pe­ra­tu­ry niż inne. Żadna odmiana nie zniesie tem­pe­ra­tu­ry po­ni­żej -10 stop­ni C.

Chry­zan­te­my drob­no­kwia­to­we:

+ duża od­por­ność na mróz
+ przy do­brej po­go­dzie mogą kwit­nąć nawet do grud­nia
+ sto­sun­ko­wo tanie (cena: od 3 do 30 zł)
+ po­sa­dzo­ne w ziemi, wy­kwi­ta­ją także w ko­lej­nym se­zo­nie
- duże okazy zaj­mu­ją sporo miej­sca na gro­bie
- dużo ważą, star­sze osoby mogą mieć trud­ność z za­nie­sie­niem ich na grób
- czę­sto wy­pa­da­ją z do­ni­czek

Chry­zan­te­my śred­nio­kwia­to­we:

+ sto­sun­ko­wo duża od­por­ność na mróz
+ są sta­bil­ne, nie wy­wra­ca­ją się na wie­trze
+ nie­kie­dy wy­star­czy 1 duża sztu­ka, żeby ude­ko­ro­wać cały na­gro­bek
+ sto­sun­ko­wo tanie (cena: od 3 do 30 zł)
- dość łam­li­we
- z po­wo­du ogra­ni­czo­ne­go do­stę­pu świa­tła li­ście mogą żółk­nąć
- sto­sun­ko­wo duża licz­ba kwia­tów po­wo­du­je, że chry­zan­te­ma prze­kwi­ta nie­rów­no­mier­nie

Chry­zan­te­my wiel­ko­kwia­to­we:

+ pięk­ne, duże kwia­ty
+ z re­gu­ły ład­nie opa­ko­wa­ne w folię ce­lo­fa­no­wą
+ sa­dzo­ne są w tor­fie, więc są bar­dzo lek­kie
- mała od­por­ność na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne
- bar­dzo łam­li­we
- wy­so­ka cena (od 10 do 40 zł)


Łodyga - rozgałęziona, miękko owłosiona, u dołu niekiedy zdrewniała.

Liście - jajowate, pierzastowcinane, rzadziej ząbkowane lub całobrzegie, rozmieszczone na łodydze skrętolegle.

Kwiaty - zebrane w charakterystyczne koszyczki kwiatowe, otoczone wielolistną pokrywą przypominają pojedyncze kwiaty. Kwiaty, umieszczone na tarczowato spłaszczonym dnie kwiatostanu są dwojakiego rodzaju: rurkowate i języczkowate. Języczkowate są bardziej okazałe od rurkowatych, umieszczone zazwyczaj na obrzeżach koszyczka są ozdobną częścią kwiatostanu. Grzbiecista korona zrośnięta z pięciu płatków i wyciągnięta w długi języczek – prosty, zgięty lub skręcony. Kwiaty języczkowe są kwiatami żeńskimi i zawierają słupek. Kwiaty rurkowate są obupłciowe.
Jedynym gatunkiem chryzantemy flory Polski jest chryzantema Zawadzkiego, złocień Zawadzkiego (Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev, syn.Chrysanthemum zawadzkii Herbich)

Inne gatunki chryzantem:
 • chryzantema arktyczna (Dendranthema arcticum, syn. Arctanthemum articum)
 • chryzantema czerwonawa (Dendranthema erubescens)
 • chryzantema wielkokwiatowa (Dendranthema grandiflora)

Wymowa kwiatów - co oznaczają kolory:

Czerwony - pasja, energia, miłość
Biały – prawda, czystość, niewinność
Niebieski- wiara, zmartwychwstanie
Fioletowy – żałoba, smutek
Pomarańczowy - nadzieja
Żółty – zazwyczaj kojarzony negatywnie z zazdrością i pogardą, jednak w przypadku kwiatów na groby jest dość popularny i uznawany za kolor pozytywny.

Niezależnie od koloru, chryzantemy symbolizują prawdę i szczerość.


Źródła i do poczytania:
Chryzantema
Złocień
Chryzantemy na groby
Chryzantemy - kwiaty jesieni 
Cmentarium - znaczenie kwiatów 
Dąbki, czyli chryzantemy
Najpopularniejsze odmiany wrzosów


81 777

chryzantema, chryzantemy, chryzantema Chrysanthemum, złocień kwiat, złocienie kwiaty, kwiaty cięte na groby, kolory kwiatów co oznaczają,  chryzantemy zdjęcia opis, chryzantema obrazy informacje, kwiaty na grób, zdjęcia ustrojonych grobów, wrzos zwyczajny zdjęcia, kapusta ozdobna, Brassica oleracea, Daboecia cantabrica podobny wrzos, złocień a chryzantema różnice,  chryzantema złocień chwile zachwycone

4 komentarze:

 1. Ładnie sfotografowałaś , nie kojarzą mi się z grobami . Jutro poczytam o tym co napisałaś bo już mi się oczy same zamykają .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chciałam, żeby kwiaty nie wypadły smutno i smętnie - wszak ich rolą jest zdobienie. To, że stanowiły dekorację grobów nie odbierało im urody. Pozdrawiam

   Usuń
 2. pierwsze zdjęcie jest przepiękne <3

  kapuczinko.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję! Kwiaty są piękne, choć nie zawsze i nie każdemu zdradzają swoje sekrety - możliwe, że miałam to szczęście ;-)

   Usuń
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...